Buitenland

Behalve in Nederland en Belgie, speelt 'Poppentheater Hans Schoen' regelmatig voorstellingen verder over de grens.

HUWEI - In oktober 2015 speelde het poppentheater acht voorstellingen op het 'YUNLIN INTERNATIONAL PUPPETTHEATRE FESTIVAL' in Huwei, Taiwan. Op dit festival, dat sinds 2004 jaarlijks wordt georganiseerd, was het team uitgenodigd om de peutervoorstelling 'Hansje, Pansje,...!' te spelen.

De voorstelling werd in het Engels gespeeld en simultaan door een tolk vertaald naar het Taiwanees. Het publiek reageerde spontaan en na afloop wilden veel kinderen met poppen en spelers op de foto. "Leuk om te merken dat publiek over de hele wereld op de zelfde manier reageert!"

De internationaal succesvolle voorstelling 'Hansje, Pansje,...!' werd al eerder gespeeld op de Nederlandse Antillen en op festivals in Zuid-Korea en China. Ook speelde het poppentheater voorstellingen in Luxemburg, Denemarken, Zweden, Ierland en the U.S.A.


Foto (eigen materiaal): op het festival in Taiwan worden van de voorstelling televisie opnamen gemaakt.